Synonimy.pl

Synonimy do słowa równy
1. równiusieńki, równiutki, równiuśki, równiuteńki, wyrównany, równinny, płaski, spłaszczony, gładki, poziomy, horyzontalny, niewypukły
2. taki samrównorzędny, podobny, analogiczny, pokrewny, porównywalny, zbieżny, zbliżony, jednakowy, jednoraki, jednaki, identyczny, tożsamy, równoważny, równoprawny, równoznaczny
3. np. pulsjednostajny, miarowy, jednomiarowy, równomierny, niezmienny, regularny, stały, spokojny, zrównoważony
4. pot. np. chłopakklawy, fajny, fajowy, fajowski, morowy, wdechowy, przyjemny, sympatyczny, życzliwy, miły, do rzeczy, w dechę