Synonimy.pl

Synonimy do słowa reżim
1. rządy nieograniczonereżym, dyktatura, tyrania, totalitaryzm, totalizm, despotyzm, despotia, jedynowładztwo, samowładztwo, hist.samodzierżawie
2. ustalony porządekreżym, rygor, dryl, ryzy, ład, (żelazna) dyscyplina