Synonimy.pl

Synonimy do słowa reżym
1. rządy nieograniczonereżim, dyktatura, tyrania, totalitaryzm, totalizm, despotyzm, despotia, jedynowładztwo, samowładztwo, hist.samodzierżawie
2. ustalony porządekreżim, rygor, dryl, ryzy, ład, (żelazna) dyscyplina