Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa jedynowładztwo
1. samowładztwo , absolutyzm , monarchizm , despotyzm , tyrania , dyktatura , dyktatorstwo , autokratyzm , autokracja , autarchia , hist. samodzierżawie , rządy nieograniczone , absolutum dominium