Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa autokratyzm
1. autokracja , autarchia , absolutyzm , samowładztwo , jedynowładztwo , despotyzm , tyrania , dyktatura , hist. samodzierżawie , rządy nieograniczone , absolutum dominium