Synonimy.pl

Synonimy do słowa samodzierżawie
1. hist.samowładztwo, autokracja, autokratyzm, absolutyzm, jedynowładztwo, despotyzm, tyrania, dyktatura, reżim, monarchizm, autarchia, rządy nieograniczone, absolutum dominium