Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa autarchia
1. autokracja , autokratyzm , absolutyzm , samowładztwo , jedynowładztwo , monarchizm , despotyzm , tyrania , dyktatura , rządy nieograniczone , hist samodzierżawie , absolutum dominium