Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa studiować
1. kształcić się , uczyć się , podkształcać się , edukować się , pobierać nauki , przyswajać wiedzę , odbywać studia
2. badać , analizować , przemyśliwać , rozważać , obserwować , penetrować , wnikać , lustrować , dociekać , rozpatrywać , oglądać , zgłębiać , roztrząsać , wentylować , kwerendować , rozszyfrowywać , zapoznawać się , zaznajamiać się , wpatrywać się , wczytywać się , wgłębiać się , wmyślać się , wgryzać się , wdrążać się , przyglądać się , wchodzić/wdawać się w szczegóły , dochodzić/dociekać czegoś rozumem , brać coś pod lupę