Synonimy.pl

Synonimy do słowa studiować
1. kształcić się, uczyć się, podkształcać się, edukować się, pobierać nauki, przyswajać wiedzę, odbywać studia
2. badać, analizować, przemyśliwać, rozważać, obserwować, penetrować, wnikać, lustrować, dociekać, rozpatrywać, oglądać, zgłębiać, roztrząsać, wentylować, kwerendować, rozszyfrowywać, zapoznawać się, zaznajamiać się, wpatrywać się, wczytywać się, wgłębiać się, wmyślać się, wgryzać się, wdrążać się, przyglądać się, wchodzić/wdawać się w szczegóły, dochodzić/dociekać czegoś rozumem, brać coś pod lupę