Synonimy.pl

Synonimy do słowa wynikać
1. powstawać, następować, wypływać, wszczynać się, rozpoczynać się, zaczynać się, wywiązywać się, zawiązywać się, otwierać się
2. okazywać się, być konsekwencją/rezultatem