Synonimy.pl

Synonimy do słowa znacząco
1. np. spojrzećwymownie, porozumiewawczo, sugestywnie, aluzyjnie, domyślnie, implicite
2. np. wzrosnąćpokaźnie, istotnie, zasadniczo, poważnie, znacznie, znakomicie, bardzo, wielce, dalece, niebagatelnie, nielicho, o (całe) niebo, w dużym/znacznym stopniu