Synonimy.pl

Synonimy do słowa poważnie
1. majestatycznie, podn.dostojnie, wyniośle, dumnie, nobliwie, posągowo, pompatycznie, z powagą, z godnością
2. z poczuciem odpowiedzialnościodpowiedzialnie, dojrzale, dorośle, racjonalnie, rozsądnie, zdroworozsądkowo, mądrze, roztropnie, rzetelnie, sumiennie, rzeczowo, trzeźwo, prestiżowo, serio, na serio, nie na żarty, z całkowitą odpowiedzialnością
3. bardzo, znacznie, wielce, wysoce, mocno, dalece, grubo, srodze, zasadniczo, zdecydowanie, w dużym/znacznym stopniu, w dużej mierze
4. np. choryobłożnie, ciężko, krytycznie, groźnie, niebezpiecznie, śmiertelnie