Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa Wiekuisty
1. Bóg , Pan , Wszechmogący , Najwyższy , Najwyższy Sędzia , Ojciec Niebieski , Przedwieczny , Stwórca , †podn. a. Stworzyciel , Najjaśniejszy Pan , Pan (Wszelkiego) Stworzenia , Pan Świata/Wszechrzeczy/Zastępów , Król Niebieski/Niebios , actus purus