Synonimy.pl

Synonimy do słowa Pan
1. Bóg, Bozia, Wszechmogący, Najwyższy, Najwyższy Sędzia, Ojciec Niebieski, Stwórca, Wiekuisty, Przedwieczny, † a. podnStworzyciel, Najjaśniejszy Pan, Pan (Wszelkiego) Stworzenia, Pan Świata/Wszechrzeczy/ Zastępów, Król Niebieski/Niebios, actus purus
2. środnauczyciel, profesor, wychowawca, pedagog