Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa Pan
1. Bóg , Bozia , Wszechmogący , Najwyższy , Najwyższy Sędzia , Ojciec Niebieski , Stwórca , Wiekuisty , Przedwieczny , † a. podn Stworzyciel , Najjaśniejszy Pan , Pan (Wszelkiego) Stworzenia , Pan Świata/Wszechrzeczy/ Zastępów , Król Niebieski/Niebios , actus purus
2. środ nauczyciel , profesor , wychowawca , pedagog