Synonimy.pl

Synonimy do słowa Wszechmogący
1. Bóg, Pan, Najwyższy, Przedwieczny, Stwórca, Wiekuisty, † a. podnStworzyciel, Najwyższy Sędzia, Ojciec Niebieski, Najjaśniejszy Pan, Pan (Wszelkiego) Stworzenia, Pan Świata/Wszechrzeczy/Zastępów, Król Niebieski/Niebios, actus purus