Synonimy.pl

Synonimy do słowa Przedwieczny
1. Bóg, Pan, Wszechmogący, Najwyższy, Najwyższy Sędzia, Ojciec Niebieski, Stwórca, Wiekuisty, † a. podnStworzyciel, Najjaśniejszy Pan, Pan (Wszelkiego) Stworzenia, Pan Świata/Wszechrzeczy/Zastępów, Król Niebieski/Niebios, actus purus