Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa Przedwieczny
1. Bóg , Pan , Wszechmogący , Najwyższy , Najwyższy Sędzia , Ojciec Niebieski , Stwórca , Wiekuisty , † a. podn Stworzyciel , Najjaśniejszy Pan , Pan (Wszelkiego) Stworzenia , Pan Świata/Wszechrzeczy/Zastępów , Król Niebieski/Niebios , actus purus