Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa Stwórca
1. Bóg , Pan , Wszechmogący , Najwyższy , Przedwieczny , Wiekuisty , † a. podn Stworzyciel , Najwyższy Sędzia , Ojciec Niebieski , Najjaśniejszy Pan , Pan (Wszelkiego) Stworzenia , Pan Świata/Wszechrzeczy/Zastępów , Król Niebieski/Niebios , actus purus