Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa Stworzyciel
1. † a. podn Bóg , Pan , Wszechmogący , Najwyższy , Przedwieczny , Wiekuisty , Stwórca , Najwyższy Sędzia , Ojciec Niebieski , Najjaśniejszy Pan , Pan (Wszelkiego) Stworzenia , Pan Świata/Wszechrzeczy/Zastępów , Król Niebieski/Niebios , actus purus