Synonimy.pl

Synonimy do słowa Stworzyciel
1. † a. podnBóg, Pan, Wszechmogący, Najwyższy, Przedwieczny, Wiekuisty, Stwórca, Najwyższy Sędzia, Ojciec Niebieski, Najjaśniejszy Pan, Pan (Wszelkiego) Stworzenia, Pan Świata/Wszechrzeczy/Zastępów, Król Niebieski/Niebios, actus purus