Synonimy.pl

Synonimy do słowa klucz
1. kluczyk, wytrych
2. sposób, metoda, system, środek, chwyt, droga, zasady
3. pot.wyjaśnienie, wytłumaczenie, objaśnienie, rozwiązanie, komentarz
4. lotntrójka