Synonimy.pl

Synonimy do słowa odmieniać
1. zmieniać, przemieniać, przeobrażać, przekształcać, przebudowywać, przeistaczać, przeradzać, przerabiać, przetwarzać, przestawiać, przeformułowywać, przeorywać, przeprofilowywać, przeorientowywać, rewolucjonizować, obracać w coś
2. jęz.deklinować, koniugować