Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeobrażać
1. przeistaczać, przemieniać, zmieniać, odmieniać, przeradzać, przedzierzgać, przeformowywać, przekształcać, przebudowywać, przestrajać, przeorywać, przestawiać, przetwarzać, rewolucjonizować, transponować