Synonimy.pl

Synonimy do słowa przekształcać
1. przeistaczać, przeobrażać, przemieniać, zmieniać, odmieniać, przeradzać, przedzierzgać, przeformowywać, przebudowywać, przekonstruowywać, przeprojektowywać, przekomponowywać, przestrajać, przeorywać, rewolucjonizować, reorganizować, transponować, adaptować, przemeblowywać, przerabiać, parafrazować, przetwarzać, przestawiać, rewaloryzować