Synonimy.pl

Synonimy do słowa przeistaczać
1. przeobrażać, przemieniać, zmieniać, odmieniać, przeradzać, przekształcać, przedzierzgać, przebudowywać, przetwarzać, przeformowywać, przestrajać, przeorywać, przestawiać