Synonimy.pl

Synonimy do słowa przetwarzać
1. przeobrażać, przeistaczać, przemieniać, zmieniać, odmieniać, przeradzać, przekształcać, przebudowywać, przeorywać, przekomponowywać, przeformułowywać, przerabiać, adaptować, transponować, trawestować, modyfikować
2. np. surowceprzerabiać, wykorzystywać, zużywać, utylizować