Synonimy.pl

Synonimy do słowa olbrzymieć
1. potężnieć, narastać, książk a. poetogromnieć, rozrastać się, zwiększać się, powiększać się, wzmagać się, nasilać się, przybierać na sile