Synonimy.pl

Synonimy do słowa podpaść się
1. pot.podtuczyć się, odpaść się, upaść się, zapaść się, spaść się, utuczyć się, roztyć się, wyokrąglić się, zaokrąglić się, poprawić się, rozbuchać się, utyć, podtyć, przytyć, zgrubieć, pogrubieć, spotężnieć, wyokrągleć, potłuścieć, nabrać ciała/tuszy, obrosnąć sadłem/w sadło/ w tłuszcz, porosnąć sadłem/tłuszczem, przybrać na wadze