Synonimy.pl

Synonimy do słowa podtuczyć się
1. pot.podpaść się, odpaść się, upaść się, zapaść się, spaść się, wypaść się, utuczyć się, roztyć się, wyokrąglić się, zaokrąglić się, poprawić się, rozbuchać się, utyć, podtyć, przytyć, zgrubieć, pogrubieć, wyokrągleć, potłuścieć, spotężnieć, obrosnąć sadłem/w sadło/w tłuszcz, porosnąć sadłem/tłuszczem, nabrać ciała/tuszy, przybrać na wadze