Synonimy.pl

Synonimy do słowa wypaść się
1. pot.upaść się, spaść się, zapaść się, odpaść się, podpaść się, utuczyć się, podtuczyć się, roztyć się, wyokrąglić się, zaokrąglić się, poprawić się, rozbuchać się, utyć, podtyć, przytyć, zgrubieć, pogrubieć, wyokrągleć, potłuścieć, spotężnieć, nabrać ciała/tuszy, obrosnąć sadłem/w sadło/w tłuszcz, porosnąć sadłem/tłuszczem, przybrać na wadze