Synonimy.pl

Synonimy do słowa utuczyć się
1. pot.podtuczyć się, upaść się, zapaść się, spaść się, odpaść się, podpaść się, wypaść się, roztyć się, utyć, podtyć, przytyć, zgrubieć, pogrubieć, wyokrągleć, potłuścieć, spotężnieć, wyokrąglić się, zaokrąglić się, poprawić się, rozbuchać się, nabrać ciała/tuszy, porosnąć sadłem/ tłuszczem, obrosnąć sadłem/w sadło/w tłuszcz, przybrać na wadze