Synonimy.pl

Synonimy do słowa spaść się
1. pot.odpaść się, podpaść się, upaść się, zapaść się, wypaść się, podtuczyć się, utuczyć się, roztyć się, wyokrąglić się, zaokrąglić się, poprawić się, rozbuchać się, utyć, podtyć, przytyć, zgrubieć, pogrubieć, wyokrągleć, potłuścieć, spotężnieć, nabrać ciała/tuszy, porosnąć sadłem/ tłuszczem, obrosnąć sadłem/w sadło/w tłuszcz, przybrać na wadze