Synonimy.pl

Synonimy do słowa poprawić się
1. zmienić się na lepszepolepszyć się, naprawić się, ulec poprawie
2. utyć, roztyć się, podtyć, przytyć, podtuczyć się, zaokrąglić się, wyokrąglić się, zgrubieć, wyokrągleć, pogrubieć, potłuścieć, spotężnieć, rozrosnąć się, utuczyć się, odpaść się, popaść się, upaść się, zapaść się, spaść się, podpaść się, wypaść się, rozbuchać się, nabrać ciała/tuszy, obrosnąć sadłem/w sadło/w tłuszcz, porosnąć sadłem/tłusz-czem, przybrać na ciele/wadze