Synonimy.pl

Synonimy do słowa staromodny
1. niemodny, démodé, staroświecki, stary, starodawny, zabytkowy, antyczny, anachroniczny, archaiczny, zdezaktualizowany, nieaktualny, przestarzały, przeżyty, przeżytkowy, niedzisiejszy, nienowoczesny, przebrzmiały, wczorajszy, przedwczorajszy, retro, dawny, tradycyjny, konserwatywny, tradycjonalistyczny, zacofany, przedpotopowy, muzealny, średniowieczny, spróchniały, zmurszały, zgrzybiały, nie na czasie, niezgodny z duchem epoki, starej daty, z innej epoki, nadszarpnięty zębem czasu, pachnący naftaliną