Synonimy.pl

Synonimy do słowa staroświecki
1. staromodny, stary, starodawny, zabytkowy, antyczny, wiekowy, wielowiekowy, długowiekowy, anachroniczny, archaiczny, zdezaktualizowany, nieaktualny, dawny, przestarzały, przeżyty, przeżytkowy, przebrzmiały, wczorajszy, przedwczorajszy, retro, tradycyjny, konserwatywny, tradycjonalistyczny, niedzisiejszy, nienowoczesny, niemodny, zacofany, średniowieczny, przedpotopowy, muzealny, spróchniały, zmurszały, zgrzybiały, nie na czasie, niezgodny z duchem epoki, z innej epoki, nadszarpnięty zębem czasu, pachnący naftaliną, starej daty