Synonimy.pl

Synonimy do słowa niedzisiejszy
1. wczorajszy, przedwczorajszy, dawny, przeżyty, przeżytkowy, przebrzmiały, nienowoczesny, niewspółczesny, niemodny, nieaktualny, anachroniczny, przestarzały, stary, zdezaktualizowany, retro, zacofany, archaiczny, przedpotopowy, muzealny, staromodny, staroświecki, średniowieczny, starodawny, zabytkowy, antyczny, kopalny, wiekowy, zmurszały, zgrzybiały, strupieszały, wsteczny, tradycyjny, nie na czasie, niezgodny z duchem epoki, z innej epoki, starej daty, nadszarpnięty zębem czasu, pachnący naftaliną