Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa niedzisiejszy
1. wczorajszy , przedwczorajszy , dawny , przeżyty , przeżytkowy , przebrzmiały , nienowoczesny , niewspółczesny , niemodny , nieaktualny , anachroniczny , przestarzały , stary , zdezaktualizowany , retro , zacofany , archaiczny , przedpotopowy , muzealny , staromodny , staroświecki , średniowieczny , starodawny , zabytkowy , antyczny , kopalny , wiekowy , zmurszały , zgrzybiały , strupieszały , wsteczny , tradycyjny , nie na czasie , niezgodny z duchem epoki , z innej epoki , starej daty , nadszarpnięty zębem czasu , pachnący naftaliną