Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa anachroniczny
1. staroświecki , staromodny , stary , starodawny , zabytkowy , wiekowy , archaiczny , zdezaktualizowany , nieaktualny , dawny , przestarzały , przeżyty , przeżytkowy , niedzisiejszy , nienowoczesny , przebrzmiały , wczorajszy , przedwczorajszy , tradycyjny , konserwatywny , tradycjonalistyczny , zacofany , średniowieczny , przedpotopowy , muzealny , spróchniały , zmurszały , zgrzybiały , nie na czasie , niezgodny z duchem epoki , z innej epoki , pachnący naftaliną , starej daty