Synonimy.pl

Synonimy do słowa anachroniczny
1. staroświecki, staromodny, stary, starodawny, zabytkowy, wiekowy, archaiczny, zdezaktualizowany, nieaktualny, dawny, przestarzały, przeżyty, przeżytkowy, niedzisiejszy, nienowoczesny, przebrzmiały, wczorajszy, przedwczorajszy, tradycyjny, konserwatywny, tradycjonalistyczny, zacofany, średniowieczny, przedpotopowy, muzealny, spróchniały, zmurszały, zgrzybiały, nie na czasie, niezgodny z duchem epoki, z innej epoki, pachnący naftaliną, starej daty