Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wzmocnić się
1. nabrać sił pokrzepić się , okrzepnąć
2. przybrać na sile wzmóc się , spotęgować się , nasilić się , natężyć się , zwiększyć się , powiększyć się , pogłębić się , podnieść się , uintensywnić się , zintensyfikować się , zwielokrotnić się , ustokrotnić się , ożywić się , podwyższyć się , rozognić się , rozwinąć się , rozwielmożnić się , narosnąć , wezbrać , spotężnieć , urosnąć (w siłę)
3. powiększyć się liczebnie zwiększyć się , rozrosnąć się , rozbudować się , spotężnieć