Synonimy.pl

Synonimy do słowa wzmóc się
1. spotęgować się, nasilić się, natężyć się, zwiększyć się, powiększyć się, wzmocnić się, pogłębić się, podnieść się, uintensywnić się, zintensyfikować się, zwielokrotnić się, ustokrotnić się, ożywić się, podwyższyć się, rozognić się, rozwinąć się, rozwielmożnić się, rozrosnąć się, rozszerzyć się, narosnąć, wzrosnąć, wezbrać, spotężnieć, urosnąć w siłę, przybrać na sile