Synonimy.pl

Synonimy do słowa zwielokrotnić się
1. uwielokrotnić się, ustokrotnić się, wzmóc się, pomnożyć się, poszerzyć się, rozszerzyć się, podwyższyć się, zwiększyć się, powiększyć się, podnieść się, uintensywnić się, zintensyfikować się, natężyć się, nasilić się, ożywić się, rozwinąć się, spotęgować się, rozrosnąć się, zwielokrotnieć, urosnąć, przyrosnąć, wzrosnąć, spotężnieć, skoczyć