Synonimy.pl

Synonimy do słowa podnieść się
1. wstać, powstać, unieść się, wspiąć się, dźwignąć się, zerwać się, porwać się, poderwać się, pozrywać się, nastroszyć się, popodnosić się, stanąć na równe nogi, stanąć dęba
2. np. o dochodach, napięciupodwyższyć się, powiększyć się, uintensywnić się, zintensyfikować się, wzmóc się, natężyć się, nasilić się, zwiększyć się, spotęgować się, wzmocnić się, popodnosić się, rozrosnąć się, narosnąć, przyrosnąć, skoczyć, podskoczyć, przybrać, wezbrać, spotężnieć
3. np. o samolociepoderwać się, unieść się, wznieść się, wzbić się, wzlecieć, odlecieć, poodlatywać, odfrunąć, popodnosić się
4. np. o wietrze, protestachzerwać się, wszcząć się, zacząć się, zawrzeć
5. dać się słyszećrozlec się, rozlegnąć się, rozbrzmieć, zabrzmieć, zerwać się, wybuchnąć