Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa naprawić
1. ponaprawiać , zreperować , nareperować , poreperować , wyreperować , wyremontować , odremontować , odrestaurować , odnowić , poodnawiać , odbudować , odratować , usunąć uszkodzenie , przywrócić do stanu używalności
2. zmienić na lepsze poprawić , polepszyć , udoskonalić , zreformować , uzdrowić
3. odrobić straty zrekompensować , skompensować , powetować , okupić , podn. zadośćuczynić , wyrównać , zmazać , zmyć , wynagrodzić (krzywdę) , dać zadośćuczynienie , odrobić skutki