Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa niepodległość
1. niezależność , niezawisłość , suwerenność , wolność , swoboda , autonomia , samostanowienie , samookreślenie , samodzielność , niepodległy byt