Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa suwerenność
1. niepodległość , niezależność , niezawisłość , wolność , autonomiczność , autonomizm , autonomia , samodzielność , samorządność , samookreślenie , samostanowienie , swoboda , niepodległy byt