Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa samodzielność
1. polit. niezależność , niezawisłość , samorządność , autonomia , autonomiczność , samostanowienie , usamodzielnienie , niepodległość , suwerenność , wolność , swoboda , samowystarczalność , autarkia , niepodległy byt
2. np. o mieszkaniu odrębność
3. zaradność , dojrzałość