Synonimy.pl

Synonimy do słowa samodzielność
1. polit.niezależność, niezawisłość, samorządność, autonomia, autonomiczność, samostanowienie, usamodzielnienie, niepodległość, suwerenność, wolność, swoboda, samowystarczalność, autarkia, niepodległy byt
2. np. o mieszkaniuodrębność
3. zaradność, dojrzałość