Synonimy.pl

Synonimy do słowa autonomia
1. autonomiczność, autonomizm, samodzielność, samorządność, niezależność, niezawisłość, niepodległość, samostanowienie, samookreślenie, suwerenność, wolność, swoboda, niepodległy byt