Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa niezależność
1. niezawisłość , samorządność , autonomiczność , autonomizm , autonomia , samostanowienie , samodzielność , samookreślenie , niepodległość , suwerenność , wolność , swoboda , niepodległy byt
2. np. zjawisk odrębność