Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa niezawisłość
1. niezależność , samorządność , autonomiczność , autonomizm , autonomia , samostanowienie , samodzielność , samookreślenie , niepodległość , suwerenność , wolność , swoboda , niepodległy byt