Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa niezawisłość
1. niezależność, samorządność, autonomiczność, autonomizm, autonomia, samostanowienie, samodzielność, samookreślenie, niepodległość, suwerenność, wolność, swoboda, niepodległy byt