Synonimy.pl

Synonimy do słowa ponapychać się
1. nawpychać się, napchać się, opchać się, najeść się, objeść się, odjeść się, podjeść sobie, nasycić się, posilić się, pospnażreć się, obeżreć się, napaść się, pospnaćpać się, naładować się, napakować się, pospnawtrajać się, pospnawtykać się, pospnawtranżalać się, podeżreć, poszamać, pospnawpieprzać się, zjeść do syta, zjeść za dwóch, naładować/napchać/opchać brzuch, dogodzić brzuchowi