Synonimy.pl

Synonimy do słowa naładować się
1. pot.żart.objeść się, napchać się, opchać się, ponapychać się, napakować się, nawpychać się, najeść się, odjeść się, podjeść sobie, nasycić się, posilić się, napaść się, podeżreć, posp.poszamać, posp.nażreć się, posp.obeżreć się, posp.przeżreć się, posp.nawtranżalać się, posp.nawtrajać się, posp.nawtykać się, posp.naćpać się, zjeść do syta, zjeść za dwóch, naładować/napchać/opchać brzuch, dogodzić brzuchowi