Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa naładować się
1. pot.żart. objeść się , napchać się , opchać się , ponapychać się , napakować się , nawpychać się , najeść się , odjeść się , podjeść sobie , nasycić się , posilić się , napaść się , podeżreć , posp. poszamać , posp. nażreć się , posp. obeżreć się , posp. przeżreć się , posp. nawtranżalać się , posp. nawtrajać się , posp. nawtykać się , posp. naćpać się , zjeść do syta , zjeść za dwóch , naładować/napchać/opchać brzuch , dogodzić brzuchowi