Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa objeść się
1. pot. odjeść się , najeść się , podjeść sobie , nasycić się , posilić się , opchać się , napchać się , ponapychać się , napaść się , naładować się , napakować się , nawpychać się , podeżreć , posp. poszamać , posp. obeżreć się , posp. przeżreć się , posp. naćpać się , posp. nawtrajać się , posp. nawtykać się , posp. nawtranżalać się , posp. nażreć się , zjeść do syta , zjeść za dwóch , naładować/napchać/opchać brzuch , dogodzić brzuchowi