Synonimy.pl

Synonimy do słowa objeść się
1. pot.odjeść się, najeść się, podjeść sobie, nasycić się, posilić się, opchać się, napchać się, ponapychać się, napaść się, naładować się, napakować się, nawpychać się, podeżreć, posp.poszamać, posp.obeżreć się, posp.przeżreć się, posp.naćpać się, posp.nawtrajać się, posp.nawtykać się, posp.nawtranżalać się, posp.nażreć się, zjeść do syta, zjeść za dwóch, naładować/napchać/opchać brzuch, dogodzić brzuchowi