Synonimy.pl

Synonimy do słowa obeżreć się
1. posp.najeść się, objeść się, odjeść się, podjeść sobie, nasycić się, posilić się, opchać się, napchać się, ponapychać się, napaść się, naładować się, napakować się, nawpychać się, podeżreć, posp.poszamać, posp.naćpać się, posp.nawtrajać się, posp.nawtykać się, posp.nawtranżalać się, posp.nażreć się, posp.przeżreć się, zjeść do syta, zjeść za dwóch, naładować/napchać/opchać brzuch, dogodzić brzuchowi