Synonimy.pl

Synonimy do słowa nażreć się
1. posp.opchać się, napchać się, ponapychać się, najeść się, objeść się, odjeść się, podjeść sobie, nasycić się, napaść się, naładować się, napakować się, nawpychać się, podeżreć, posp.poszamać, posp.nawtrajać się, posp.nawtykać się, posp.nawtranżalać się, posp.obeżreć się, posp.przeżreć się, posp.naćpać się, posp.nawpieprzać się, zjeść do syta, zjeść za dwóch, naładować/napchać/opchać brzuch, dogodzić brzuchowi